Szkody komunikacyjne

   W dniu 19 września 2021 r. weszła w życie nowelizacja Kodeksu Cywilnego, dająca prawo do zadośćuczynienie najbliższym członkom rodziny ofiary wypadku, która przeżyła, doznała bardzo dużych i trwałych ubytków na zdrowiu. Dodatkowa podstawa roszczeń oprócz większej ochrony poszkodowanych, powoduje także większa niepewność co do przysługujących w konkretnej sprawie uprawnień. Jest to tematyka równie skomplikowana co popularna w zapytaniach klientów i czytelników. Zbiorczą odpowiedzią na te pytania będzie seria artykułów opisujących poszczególne roszczenia wynikające z wypadków komunikacyjnych. Rozpocznę od usystematyzowania tych roszczeń. (czytaj dalej)

Naprawienie szkód wyrządzonych w wyniku wypadku samochodowego najczęściej sprowadza się do wypłaty stosownego odszkodowania w związku ze zniszczeniem mienia. Z tego artykułu dowiesz się w jakich okolicznościach roszczenia z tytułu szkody na mieniu mogą być skutecznie dochodzone w sądzie.  (czytaj dalej)

CIĄG DALSZY NASTĄPI ...