Kredyty CHF

Ożywienie medialne w temacie tzw. kredytów frankowych spowodowało ogromne pomieszanie pojęć. Wzmogła się ofensywa informacyjna lobby bankowego mająca na celu ukształtowanie opinii publicznej. W powszechnej świadomości został zakorzeniony pogląd, iż frankowicze chcą być zwolnieni z długu ze względu na to, że ten dług bardzo urósł. Dlatego zanim przejdę do omawiania zagadnienia kredytów frankowych, wyjaśnię od czego się ten problem NIE zaczął. (czytaj dalej)

Podstawowym źródłem wadliwości tych umów jest odwoływanie się do waluty, która tylko pozornie jest wykorzystywana przy wykonywaniu umowy. Choć zapis umowy uzależnia wysokość świadczeń stron od niezależnego od stron miernika (przez indeksację albo denominację), tj kursu CHF, to w innym miejscu umowy jest przyznane bankowi prawo jednostronnego, niczym nieograniczonego ustalania kursu tej waluty. Oznacza to, że bez decyzji banku w danym miesiącu nie da się ustalić wysokości raty. Mówiąc bardziej obrazowo, w zawartych umowach można słowo “franki” zamienić na “złoto”, “kamienie szlachetne” lub “ropę naftową”, a nic to nie zmieni w ich wykonaniu.  (czytaj dalej)

 Chcącemu nie dzieje się krzywda. W ten sposób można podsumować narrację usiłującą przepisać kredytobiorcom odpowiedzialność za wadliwość umów frankowych. Opiera się ona na twierdzeniu, że wiedza o wahaniach kursów walut jest tożsama ze znajomością ryzyka kursowego. Ponieważ kwestia ta dotyczy spełnienia przez bank obowiązku informacyjnego, ma ona znaczenie zarówno publicystyczne jak i procesowe.   (czytaj dalej)

  Wraz ze wzrostem popularności kredytów odnoszących się do walut obcych, wzrosło znaczenie waloryzacji umownej w postaci indeksacji. Niestety panuje znaczne niezrozumienie mechanizmu indeksacji i jej konsekwencji prawnych. W dużym stopniu jest to spowodowane przez instytucje kredytowe. Oferując kredyt indeksowany do waluty obcej, chcą odnosić korzyści płynące zarówno z indeksacji jak i z wprowadzanych do umów zapisów z definicji sprzecznych z mechanizmem indeksacji. Analiza stosowania umów wskazuje również, że instytucje kredytowe za pomocą indeksacji obchodzą obowiązujące przepisy (np. co do odsetek maksymalnych).    (czytaj dalej)

Zastosowanie indeksacji przy przeliczaniu zobowiązania kredytowego ta istotnie wpływa na ocenę sposobu naliczania przez banki odsetek i stawia pod znakiem zapytania dopuszczalność prawną indeksacji odsetek (czytaj dalej)

CIĄG DALSZY NASTĄPI ...