Podział majątku wspólnego

 Podział majątku wspólnego kojarzy się ze sporem, najczęściej sądowym. Wynika to po części z faktu, iż jest on zazwyczaj konsekwencją rozwodu. Niemniej w niektórych przypadkach szybsze, tańsze i co ważne korzystne dla interesu stron jest dokonanie zgodnego podziału majątku wspólnego. Wbrew obiegowej opinii nie jest do tego potrzebne angażowanie sądu ani notariusza. Z niniejszego artykułu dowiesz się o zasadach rządzących umownym podziałem majątku wspólnego.  (czytaj dalej)

Podział majątku wspólnego przy zgodności współwłaścicieli najczęściej jest dokonywany w formie umowy. Zazwyczaj jest to najlepsze rozwiązanie, ale należy pamiętać, że umowa jest wzruszalna i nie daje takiej pewności jak orzeczenie sądu. Strony umowy mogą ją podważać powołując się na wady oświadczenia woli. Wierzyciele dłużnika będącego stroną takiej umowy mogą ją zaskarżyć do sądu skargą pauliańską. Ryzyko takie zachodzi przede wszystkim w przypadku nierównego podziału majątku. Dlatego współwłaściciele zgodni co do zasadności nierównego podziału majątku powinni rozważyć postępowanie przed sądem polubownym. (czytaj dalej)

CIĄG DALSZY NASTĄPI ...