Upadłość konsumencka

   Upadłość „ konsumencka” jest to potoczna nazwa odrębnego postępowania upadłościowego przewidzianego dla osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej. Co do zasady przeprowadzenie całej procedury prowadzi do umorzenia zobowiązań powstałych przed ogłoszeniem upadłości. Celem postępowania jest spłata zobowiązań upadłego w maksymalnie możliwy w danych okolicznościach sposób. Wiąże się to z likwidacją czyli spieniężeniem majątku dłużnika. Uzyskane w ten sposób środki pieniężne przeznaczane są na pokrycie kosztów postępowania i zaspokojenie roszczeń wierzycieli biorących udział w postępowaniu upadłościowym. (czytaj dalej)

W poprzednim artykule z cyklu „Upadłość Konsumencka” wyjaśniłem, że stosunkowo łatwe jest uzyskanie postanowienia o upadłości przez osobę fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej. Może to wywołać wrażenie, że uzasadnienie wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej może się sprowadzać do opisana historii zadłużenia. Pamiętać jednak należy, że uzyskanie upadłości nie jest jednoznaczne z oddłużeniem. Nadto szereg okoliczności wpływa na warunki na jakich to oddłużenie można uzyskać. W dzisiejszym artykule opisuję przesłanki mające znaczenie dla wyniku postępowania, które należy uwzględnić już na etapie pisania wniosku o upadłość.  (czytaj dalej)

CIĄG DALSZY NASTĄPI ...